Het 'tweede mandje' met vergunningen en plannen rondom Brouwerseiland komt vanaf 28 november zes weken ter inzage te liggen. 

Brouwerseiland B.V. heeft plannen om in de Middelplaathaven aan de binnenzijde van de Brouwersdam een eiland te ontwikkelen met dag- en verblijfsrecreatie. Hiervoor zijn verschillende vergunningen nodig bij verschillende instanties. Om dit 'makkelijker' te regelen is besloten om de vergunningen te verdelen over drie zogenaamde mandjes.

Het eerste mandje heeft al ter inzage gelegen van 1 augustus 2016 tot 12 september 2016. Hierop kwamen 315 zienswijzen binnen, waarvan 23 unieke zineswijzen. "De zienswijzen worden momenteel behandeld door de provincie Zeeland, het RUD en het ministerie van Economische Zaken." Op 13 december wordt een besluit genomen rondom deze aanvragen.

Het tweede mandje, wat nu ter inzage komt te liggen, bevat het ontwerpbestemmingsplan en ontwer-omgevingsvergunning en in een later stadium komen de ontwerpen van de waterwetvergunning en ontgrondingsvergunning nog ter inzage te liggen.

Op 15 december wordt een speciale informatiemarkt gehouden, waarbij belanghebbenden binnen kunnen lopen met vragen over het bestemmingsplan. In de vergadering van april 2017 neemt de gemeenteraad een besluit over het totale bestemmingsplan.