Statushouders in de gemeente Schouwen-Duiveland krijgen niet alleen een introductieworkshop maar ook vier verdiepingsbijeenkomsten over de kernwaarden vrijheid, gelijkheid, solidariteit en participatie.

Het is één van de maatregelen die de gemeente heeft getroffen om de integratie van statushouders in de gemeente te verbeteren. "In juni 2016 hebben we een actieplan opgesteld waarin we ons voornamelijk richten op huisvesting en inkomensvoorzieningen. Nu gaan we dat uitbreiden", aldus wethouder Cees van den Berg.

Daarnaast gaat de gemeente extra inzetten op het begeleiden van statushouders naar (vrijwilligers)werk. Ook beginnen statushouders binnen een maand na vestiging met de inburgeringscursus. "We proberen de tijd dat er niets gedaan wordt zo kort mogelijk te houden."

Vanaf 1 januari 2017 is tevens het Taalhuis operationeel in Schouwen-Duiveland. In het Taalhuis, wat ondergebracht wordt bij de bibliotheek, kunnen alle inwoners op een laagdrempelige manier aan de slag om de beheersing van de Nederlandse taal te bevorderen.

Per statushouder krijgt de gemeente Schouwen-Duiveland 2.370 euro vanuit het Rijk. Dit bedrag lag eerst beduidend lager met 1000 euro, maar volgens de wethouder is het extra geld nodig om deze extra maatregelen te kunnen treffen. "Met dit geld moeten we toekomen", aldus de wethouder.