De gemeente Schouwen-Duiveland krijgt 110.019,94 euro terug van de vordering die het had op het Welzijnshuis in Zierikzee.

Dit bedrag is aanzienlijker lager dan de overeengekomen vordering van 300.000 euro, maar is hoog vergeleken met het percentage wat men normaal terugkrijgt bij een faillissement.

Het Welzijnshuis ging in september 2013 failliet, daardoor had de gemeente een forse vordering op het Welzijnshuis. Oorspronkelijk bedroeg de vordering namelijk 335.728,33 euro. Subsidies die niet te verantwoorden waren zijn van dat bedrag afgetrokken, evenals de kosten voor de verantwoording van die subsidies.

Op die manier kwam de vordering uit op 300.000 euro, waarvan dus 36,67 procent wordt terugbetaald aan de gemeente. Na het nodige overleg zijn de partijen nu dus tot een besluit gekomen.