Het college van burgemeester en wethouders in Schouwen-Duiveland werkt aan een integrale aanpak voor alcohol- en drugspreventie.

In november 2015 nam de gemeenteraad een motie aan om een integrale notitie op te stellen over preventie, toezicht en handhaving op het gebied van jeugd en jongeren. Naar aanleiding van die motie heeft het college onderzoek laten uitvoeren naar de problematiek rondom jongeren in de gemeente Schouwen-Duiveland.

Daaruit komt naar voren dat er relatief veel meldingen zijn van jeugdoverlast, dat er in vergelijking met andere vergelijkbare gemeenten veel softdrugs worden gebruikt en dat er vrij veel gerookt wordt binnen de gemeente. "Een zorgelijk beeld", aldus wethouder Cees van den Bos.

"Vooral het middelengebruik baart me zorgen", gaat de wethouder verder. De gemeente heeft eerder al 70.000 euro geïnvesteerd in jongeren, maar volgens de wethouder moet er misschien wel een schepje bovenop. "Dan hoeft het niet per se om geld te gaan, maar het kan ook om extra middelen gaan."

Preventie

In de bestuursopdracht die op dit moment wordt uitgewerkt wordt nagegaan of alle organisaties die met jeugd en jongeren te maken hebben wel goed met elkaar samenwerken. "We moeten een beter aanbod creëren qua preventie en we moeten werken aan een betere bewustwording, ook bij het thuisfront."

Opvallend binnen de gemeente Schouwen-Duiveland is dat jeugd van verschillende leeftijdscategorieën met elkaar optrekken. "Ik heb dat al van meerdere hulpverleners gehoord en dat is in andere vergelijkbare gemeenten niet aan de orde", stelt de wethouder vast.

Jongeren van twaalf of dertien jaar trekken op met jongvolwassenen van 25 jaar en alles wat daar tussen zit. Hierdoor wordt het voor de jongeren makkelijk(er) om aan alcohol of drugs te komen. "Maar, ook geldt hier het principe van druk en geldingsdrang", stelt gemeentewoordvoerster Kim de Vos.

"Een goede jeugd, gaat een levenlang mee", besluit de wethouder. De bestuursopdracht moet binnen nu en anderhalve maand worden vastgesteld.