De gemeente heeft na het bekijken van de subsidieaanvragen geconcludeerd dat het ongeveer 60.000 euro meer aan subsidie heeft begroot dan nodig. 

In het subsidieprogramma zijn de structurele subsidiebedragen van 2017 opgenomen voor de verschillende programma’s waaraan subsidies worden verleend.

Voordat de gemeente alle aanvragen had beoordeeld was er in de begroting een bedrag van 3.903.242 euro beschikbaar gesteld. Nadat beoordeeld was of alle aanvragen daadwerkelijk in aanmerking komen voor subsidie, bleek het budget wat daadwerkelijk nodig is een stukje lager te liggen.

Zodoende komen de subsidies die in 2017 verstrekt zullen worden uit op 3.843.458 euro.

Grootverdieners

Het eerder genoemde totale bedrag aan subsidies zal worden verdeeld over ruim 110 stichtingen, verenigingen of andere instellingen die hiervoor in aanmerking komen. Uiteraard krijgt niet iedereen evenveel en zijn er een paar grootverdieners te onderscheiden.

Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn Oosterschelderegio voert de lijst aan en kan in 2017 een subsidie van 736.000 euro tegemoet zien. Dit is overigens 4000 euro minder dan afgelopen jaar het geval was.
Kort daarachter volgt Stichting Bibliotheek Oosterschelde met 733.771 euro. De top drie wordt gecomplementeerd door Stadhuismuseum Zierikzee die een subsidie zal krijgen van 590.763 euro.

Begrotingsraad

De programma’s waaraan de gemeente in 2017 subsidies zal gaan verlenen bestaan uit: Veiligheid & Interne handhaving, Cultuur & Sport, Lokale economie & Recreatie, Welzijn & Zorg en Onderwijs.

De instellingen zullen na de begrotingsraad, die op 8 en 10 november plaatsvindt, bericht krijgen van de definitieve subsidietoekenning.