Rijkswaterstaat heeft het natuurgebied Middelplaat op Schouwen-Duiveland aangewezen als rustgebied voor de roodkeelduiker, waardoor het in de winter niet toegankelijk is voor vissers en waterrecreanten. 

Op 1 november gaat het winterregime in waardoor rustgebieden als Bollen van het Nieuwe Zand en Bollen van de Ooster niet meer toegankelijk zijn, maar nieuw dit jaar is een extra gebied bij de Middelplaat. Ook nieuw is dat een deel van de Bollen van het Nieuwe Zand per 1 november jaarrond gesloten is.

De drie rustgebieden zijn zogenaamde ondieptes in de Voordelta, de zee voor de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden. Hierin liggen in totaal vijf rustgebieden waar zeehonden en vogels rust krijgen om zich voort te planten, te leven en voedsel te vinden.

"Om de daarvoor noodzakelijke rust te garanderen, gelden in de gebieden beperkingen voor onder meer recreatie en visserij", aldus Rijkswaterstaat. "In de winterperiode zijn enkele gebieden groter dan in de zomer, omdat bijvoorbeeld zwarte zee-eenden en roodkeelduikers zich dan in grote aantallen dicht onder de kust bevinden. In de zomer vertrekken ze weer richting het noorden."

Middelplaat

Op de Middelplaat, vlakbij de kust van Schouwen-Duiveland, leven zeehonden en dit rustgebied is jaarrond gesloten, maar sinds dit jaar is het rustgebied in de winter groter. "Activiteiten in het Brouwershavense Gat, de geul onder de Middelplaat, zijn tussen 1 november en 1 april niet toegestaan."

De roodkeelduiker, de fuut, kuifduiker en middelste zaagbek kunnen hiervan profiteren. Rijkswaterstaat legt de komende dagen gele kunststof tonnen neer die de grens van het rustgebied aangeven. "De grens met het land is niet gemarkeerd. Die ligt bij de laagwaterlijn. Wandelen op het strand is dus gewoon mogelijk."

Rustgebieden

Vanaf dinsdag geldt ook het winterregime voor de rustgebieden Bollen van het Nieuwe Zand en Bollen van de Ooster. De corridor door het gebied Bollen van de Ooster blijft gewoon toegankelijk voor doorvaart.

"De bollen zijn een belangrijke plek voor onder andere de zwarte zee-eend om te rusten en te foerageren." Activiteiten in het winterrustgebied van de Bollen van de Ooster zijn vanaf 1 april weer toegestaan, bij de Bollen van het Nieuwe Zand is dat vanaf 15 mei.