De gemeente Schouwen-Duiveland heeft, gelet op de staat van voormalige basisschool Noordwelle, besloten om de school te slopen.

In overleg met de dorpsraad is besloten om op de locatie een ontmoetingsplek te realiseren met daarin een geïntegreerde speelvoorziening.

Gezien de slechte staat van het gebouw zou er 200.000 euro uitgetrokken moeten worden om het pand weer in veilige staat te brengen. Vandaar dat de gemeente ervoor heeft gekozen om het pand te slopen en een nieuwe invulling te geven aan de locatie.

Ontmoetingsplek

De dorpsraad heeft in overleggen aangegeven graag een ontmoetingsplek te realiseren voor zowel inwoners als toeristen. Voor dit idee lijkt voldoende bestuurlijk draagvlak te bestaan om het plan tot uitvoering te brengen.

De uitwerking van de wens van de dorpsraad kost tijd en laat zodoende nog even op zich wachten. Vervolgens zal er een plan moeten worden opgesteld over hoe de speelvoorziening wordt geïntegreerd. Ook kunnen dan afspraken worden gemaakt over onderhoud, beheer en toezicht.

Ondertussen zal er begonnen worden met het slopen van het pand. De sloopkosten zullen 15.000 euro bedragen en worden ondergebracht bij het daarvoor bestemde potje van de gemeente.