Brugklassers van het Pontes Pieter Zeeman College in Zierikzee gaan dinsdag aan de slag met zwerfafval.

De ruim tweehonderd leerlingen gaan de zogenaamde snoeproutes afval vrij maken, krijgen een introductieles van een gastdocent en maken een kunstwerk van afval.

"Een snoeproute is de route die een leerling aflegt van huis naar school en vice versa, inclusief de route naar de supermarkt en snackbar tijdens en na schooltijd. Het zijn de loop- en fietsroutes maar ook de routes naar en van bus- en treinstation. Deze routes zijn vaak sterk vervuild met zwerfafval."

De dag wordt geopend door Harry Davidse. Hij werkt bij de gemeente Schouwen-Duiveland en is hoofdverantwoordelijke voor de openbare ruimte. Na de introductieles gaan de leerlingen op pad om op een vooraf afgesproken ‘meetpunt’ afval te inventariseren.

"De resultaten van de metingen worden op school verwerkt en met elkaar vergeleken." Daarna wordt het afval zo goed mogelijk opgeruimd en mogen de leerlingen een kunstwerk maken van het verzamelde afval.