De Provincie Zeeland heeft een subsidie van 127.448 euro over een periode van vier jaar beschikbaar gesteld voor het akkervogelproject in Burgsluis.

Dit akkervogel-paradijs is een deelproject van een Europees project 'PARTRIGDE'  waar partijen uit Engeland, België, Schotland, Duitsland en Nederland samenwerken.

Het doel van dit Europese project is om duurzame rendabele landbouwpraktijk te realiseren mét het behoud en de toename van kenmerkende Zeeuwse akkervogels. "De Patrijs is daarbij het boegbeeld", aldus de provincie.

In het project werken Stichting Het Zeeuwse Landschap, Stichting Landschapsbeheer Zeeland, Vogelbescherming Nederland, de agrariërs in het projectgebied, Poldernatuur Zeeland en de WBE samen.

Het akkervogelgebied in Burgsluis wordt het eerste 'clustergebied' voor akkervogels in Zeeland. Voor 2021 heeft Poldernatuur de ambitie om twintig van deze leefgebieden te realiseren.