Het gemeentebestuur van Schouwen-Duiveland heeft besloten om geen truckparking aan te leggen bij de stadsentree van Zierikzee.

Op 12 november 2015 werd door de gemeenteraad een motie aangenomen waarmee het college werd opgedragen om het parkeerterrein aan het Groene Weegje te gebruiken om de huidige problematiek in de Zuidhoek het hoofd te bieden en de mogelijkheid te creëren dat hier vrachtwagens of ander groot verkeer kan overnachten en/of parkeren.

De gemeente heeft vier opties onderzocht en is tot de conclusie gekomen dat ze geen truckparking, zoals beschreven in de motie, willen aanleggen.

Volgens het gemeentebestuur beperkt de overlast zich tot een aantal plaatsen in de Zuidhoek: "Businesspark, Sas en oude locatie Onderdak, waar regelmatig een tot drie (buitenlandse) vrachtwagens staan en op privéterrein (in de Straalweg) staat frequent een vrachtauto."

Op andere plaatsen staan volgens het college van burgemeester en wethouders wel vrachtauto’s maar deze veroorzaken volgens het gemeentebestuur geen overlast.

Argumenten

De aanleg van een truckparking past niet in de stedenbouwkundige opzet voor de Stadsentree Havenpoort. "Een invulling met truckparkeren op deze locatie staat haaks op de beoogde representatieve entreefunctie." Daarnaast heeft de fysieke ruimte voor de truckparking invloed op de berekende parkeerplaatsen voor de Stadsentree.

"De bijkomende activiteiten veroorzaken overlast voor de aanpalende buren van deze locatie." Andere argumenten waarom het college geen parking aan wil leggen is dat de gemeente het niet als haar rol ziet om een parkeerterrein aan te leggen voor buitenlandse truckers én er is geen ruimte in de begroting voor een dergelijk parkeerterrein.

“Een ingerichte truckparking kan een aanzuigende werking hebben, waarbij de overlast eerder groter kan worden dan minder.”

Het bericht Gemeente gaat geen truckparking aanleggen in Zierikzee verscheen eerst op Schouwen Duiveland.