Studio Bruinvis is officieel in de lucht gegaan en meteen konden de mensen live het geluid van de bruinvissen horen.

In Zierikzee kunnen liefhebbers sinds deze week tegelijk luisteren en kijken naar bruinvissen in de Oosterschelde via het zogenaamde Studio Bruinvis. De 'studio' bestaat uit een boei waaraan een onderwatermicrofoon is gehangen die het opgevangen geluid naar de ontvanger op het havenhoofd van Zierikzee zendt.

"Hier is het voor menselijk gehoor hoorbaar gemaakt middels een geluidsfilter en een speaker die in de informatiezuil geplaatst zijn", aldus Stichting Rugvin. Op de eerste dag dat Studio Bruinvis werkte was er direct een kakofonie van bruinvisgeluiden te horen.

"Soms rustige klikjes (ter oriëntatie), soms hele snelle klikjes (wanneer de bruinvissen achter prooien aan zitten) en af en toe een korte buzz als ze de prooi net voor hun bek hebben."

In het voorjaar van 2017 wordt een datarecorder toegevoegd aan de studio. Dit apparaat maakt het mogelijk vast te leggen hoe vaak en wanneer de bruinvissen zich in de buurt van de boei begeven.