De verzorgingsplaats Westkop op de Grevelingendam bij Bruinisse wordt woensdag feestelijk heropend.

Rijkswaterstaat heeft deze plaats samen met een aantal partners ingericht als icoon voor biobased bouwen in een duurzame leefomgeving. Voorbeelden hiervan zijn initiatieven zoals biobased-lantaarnpalen, -vangrails en -bestrating.

Biobased bouwen houdt in dat je op een plantaardige manier bouwt, waarmee je je richt op het gebruik van volledig hernieuwbare grondstoffen en bijdraagt aan CO2-reductie.

"Door recente maatschappelijke ontwikkelingen, zoals het Klimaatakkoord van Parijs, neemt de vastberadenheid bij Rijkswaterstaat om duurzaamheid (en daarmee ook de biobased economie binnen de grond-,weg-en waterbouw) vorm te geven alleen maar toe."

De verzorgingsplaats wordt een soort showroom van biobased materialen die in projecten door heel Nederland al gebruikt worden. Daarnaast wordt de Westkop een testlocatie voor innovatieve duurzame materialen.

Opening

Tijdens de opening planten kinderen van Scouting Bruinisse twaalf monumentale bomen in een cirkel op de verzorgingsplaats. "Met het planten van bomen, door en met kinderen, brengt de Stichting al sinds jaar en dag het belang van natuur voor een gezonde wereld bij aan kinderen, de volwassenen van morgen."

Woensdag worden geinteresseerden en genodigden rondgeleid door de verzorgingsplaats en bij elk biobased initiatief wordt een informatiebord onthuld met informatie over het ontstaan, de samenwerking en het doel van het initiatief.

Bij de opening is onder andere Harry van der Maas (Gedeputeerde Zeeland) aanwezig, maar ook Jan-Hendrik Dronkers, directeur-generaal Rijkswaterstaat en Onno Hoes, voorzitter Stichting Nationale Boomfeestdag.