Het college van burgemeester en wethouders van Schouwen-Duivenland heeft 76.500 euro gebruikt uit de post Onvoorzien voor vervanging van de bestaande verharding op het Bostonplein en de Verhoeffstraat.

De gemeente is in Brouwershaven bezig met rioolwerkzaamheden, maar bij aanvang van het project werd meteen duidelijk dat de bestaande verharding aan vervanging toe is. Met de extra werkzaamheden is een bedrag gemoeid van 76.500 euro, maar hiervoor is geen budget beschikbaar.

Normaal moet het college van burgemeester en wethouders voor een uitgave van boven de 25.000 euro uit de post onvoorzien toestemming vragen aan de gemeenteraad, maar daar is in deze situatie van afgeweken.

"Het doorschuiven van deze werkzaamheden naar 2017 is geen optie omdat de rioleringswerkzaamheden nu worden uitgevoerd. Het combineren van de werkzaamheden is daarmee "handig en verstandig". Het college stelt daarom voor om de autorisatie door de raad achteraf te laten plaatsvinden.