Hanno Canters en Henk Zielman hebben namens de Stadsraad Brouwershaven aandacht gevraagd voor de effecten van het nieuwe woonbeleid in Schouwen-Duiveland.

De stadsraad heeft begin oktober de gevolgen van het nieuwe woonbeleid en de nieuwe huisvestingswet besproken in de bestuursvergadering.

"De stadsraad, maar ook veel bewoners, maken zich zorgen over de verkoop van woningen aan recreanten", stelt de stadsraad naar aanleiding van die vergadering in een brief aan het college.

Het laatste jaar worden volgens de heren vrijwel alle woningen verkocht aan Duitsers en Belgen en dan met name in de oude kern. "Deze situatie hebben we in de jaren ’60 en ’70 ook gehad en die bleek onwenselijk te zijn voor de leefbaarheid van de kernen."

Dit was dan ook verboden tot 1 juli 2015 toen de gemeente Schouwen-Duiveland het nieuwe woonbeleid aannam. "En nu begint het probleem opnieuw te spelen."

Nadelen

Verkoop aan recreanten zorgt volgens Canters en Zielman voor een versnelde en grotere krimp in Brouwershaven.

"De panden zullen gedurende een groot deel van het jaar leeg staan, zeker gedurende de wintermaanden, waardoor de leefbaarheid aangetast wordt." De Stadsraad vreest dan ook voor wat ze zelf noemen 'een dichte gordijnenstad'.

"Deeltijdbewoners maken over een heel jaar minder gebruik van winkels, horeca, scholen en andere voorzieningen en zorgen als zodanig niet voor de instandhouding daarvan." 

De Stadsraad oppert dan ook om de verkoop van woningen in Brouwershaven alleen nog maar toe te staan voor permanente bewoning.