Juvent, een instelling voor Jeugd- en Opvoedhulp in Zeeland, hield donderdag een informatieavond in de gemeente Schouwen-Duiveland over pleegzorg.

De avond werd gehouden in het gemeentehuis van Schouwen-Duiveland in Zierikzee en was toegankelijk voor iedereen die het pleegouderschap overweegt en meer informatie wil rondom dit onderwerp.

Binnen Juvent zijn er op het eiland Schouwen-Duiveland zo’n veertig pleeggezinnen. "Enkele van deze gezinnen hebben momenteel géén plaatsing. Dat gebeurt soms, als er geen passende match is tussen een pleeggezin en een kind. Ieder kind is immers uniek en verdient een veilige en stabiele opvoedplek!"

Volgens de organisatie zorgt dat ervoor dat een kind soms buiten de gemeente wordt geplaatst, waardoor het zijn vertrouwende omgeving moet verlaten. "Uitbreiding van het pleegouderbestand is daarom van groot belang, ook in de regio Schouwen-Duiveland!"

Om deze toekomstige pleegouders van alle informatie te voorzien die ze nodig hebben, werd er uitleg gegeven door ervaren pleegoudertrainers en een aantal pleegouders deelden hen ervaringen met het publiek. Na afloop was er de mogelijkheid om vragen te stellen.