Gemeente moet voor ’t eerst keuzes maken bij begroting

Wethouder Wout van den Berg heeft de programmabegroting voor 2017 en de meerjarenbegroting tot en met 2020 gepresenteerd.

Voor het eerst in jaren heeft het college keuzes moeten maken bij de begroting, omdat de financiele situatie van de gemeente in korte tijd is verslechterd. "Vanaf komend jaar ontvangt de gemeente structureel 2,5 miljoen euro minder uit Den Haag", aldus de wethouder.

Om niet te veel in te teren op de reserves heeft het college keuzes gemaakt in welke zaken ze de komende jaren wel op wil pakken en welke zaken niet. "Het college wil voor toekomstige gemeenteraden nog voldoende te besteden hebben en wil daarom niet meer dan nodig interen."

"De meicirculaire bracht ons geen goed nieuws. Daardoor hadden we sowieso minder uit te geven en daar zaten we best wel mee", vertelt wethouder Van den Berg. "We hebben ervoor gekozen om de septembercirculaire dit jaar wel mee te nemen in de begroting, want die is iets rooskleuriger."

Lasten

Omdat de gemeente minder geld te besteden heeft, moest er een afweging worden gemaakt. "We moeten toch middelen generen dus of de gemeentebelastingen moesten omhoog, we moesten bezuigingen of keuzes maken in welke zaken we wel of niet oppakken", geeft de wethouder de drie opties aan.

Uiteindelijk is ervoor gekozen om de rioolheffing, afvalstoffenheffing en ozb-belasting niet te laten stijgen, waardoor de kosten voor de inwoners nagenoeg hetzelfde blijven. Daarnaast was het volgens de wethouder financiën te kort dag om na de uitkomst van de septembercirculaire nog te gaan bezuinigen.

Keuzes

Een van de zaken die het college daarom heeft laten vallen is een haalbaarheidsonderzoek naar een poppodium op Schouwen-Duiveland. Onlangs dat het onderzoek ‘maar’ 25.000 euro kost, heeft het college hier geen ruimte voor gevonden binnen de begroting.

Andere prioriteiten die niet gehonoreerd werden zijn het toiletgebouw aan de Havenpoort, een upgrade aan het toiletgebouw aan de Jan van Renesseweg, een stimuleringsregeling voor het verwijderen van asbest en maatregelen rondom informatiebeveiliging.

Zaken die juist wel opgepakt worden zijn een aanlegsteiger bij het Watersnoodmuseum, er is geld opzij gezet voor onkruidbestrijding op verhardingen en er is een miljoen euro apart gezet als bijdrage voor de waterkwaliteit van de Grevelingen.

Het college vraagt daarnaast om een voorbereidingskrediet van 75.000 euro om onderzoek te doen naar de huisvesting van het Pontes Pieter Zeeman College in combinatie met de Beatrixschool en De Meie.

Het bericht Gemeente moet voor ’t eerst keuzes maken bij begroting verscheen eerst op Schouwen Duiveland.

NUwerk

Tip de redactie