Surfers voorlopig niet akkoord met bouw Brouwerseiland

Surfers van de Brouwersdam hebben teleurgesteld gereageerd op de conclusie van het gemeentebestuur dat het ontwerpbestemmingsplan van Brouwerseiland spoedig ter inzage gelegd kan worden.

Onlangs liet het gemeentebestuur in een brief weten dat het ontwerpbestemmingsplan zo spoedig mogelijk ter inzage gelegd kan worden. Als reactie hierop stuurden de surfers een brief aan de raad, omdat zij van mening zijn dat er niet voldaan wordt aan de aangenomen motie uit 2015.

In de motie werd de voorwaarde gesteld dat de surfoever behouden moest blijven of op een volledige manier gecompenseerd moest kunnen worden op een nabijgelegen locatie.

Voldaan

De surfers zijn van mening dat niet aan deze voorwaarde is voldaan. Er rest voor hen dan ook geen andere conclusie dan dat het project Brouwerseiland op deze manier niet door kan gaan. Brouwerseiland mag er komen, maar dat moet niet ten koste gaan van de surfspot.

Mocht de realisatie van het Brouwerseiland toch doorgaan, zonder dat er veranderingen worden aangebracht, vrezen de surfers het ergste. Ze zijn bang dat de surfspot verloren gaat, waardoor Brouwersdam een deel van zijn aantrekkingskracht verliest.

Oplossing

De wil om er samen uit te komen is er absoluut bij de surfers, die dan ook nog steeds hopen op een oplossing. Het is nu aan de werkgroep om opnieuw aan de slag te gaan en alsnog te voldoen aan de voorwaarde zoals gesteld in de motie.

Het is de bedoeling dat Brouwerseiland komt te liggen waar nu nog de Middelplaathaven is. Als het plan doorgaat zal er een eilandengroep gevormd worden met recreatiewoningen, ligplaatsen, (commerciële) nautische voorzieningen en bijbehorende centrumvoorzieningen.

Tip de redactie