Waterschap Scheldestromen organiseert in de week van 12 tot en met 19 oktober verschillende activiteiten in het kader van de landelijke Week van Ons Water.

Op diverse plaatsen, zoals in Tholen, Middelburg en Kerkwerve kunnen mensen te weten komen wat er komt kijken bij het waterbeheer in Nederland. Op Schouwen-Duiveland wordt alleen in Kerkwerve een speciale muskusratmiddag gehouden.

“Op deze woensdagmiddag kunnen kinderen kennismaken met de muskusrat. Hoe lief dit beestje ook oogt, de twaalf kruiwagens grond die het jaarlijks verzet, zijn schadelijk voor de waterafvoer.”

Een van de muskusrattenbestrijders leert de kinderen hoe dit dier in de Zeeuwse sloten leeft, waar de naam muskusrat vandaan komt en waarom vangen nodig is. De middag is vooral leuk voor kinderen tussen de zeven en twaalf jaar.

Naast de speciale activiteiten heeft het waterschap een gastles voorbereid voor de basisscholen. Groep 6 kon zich bij het waterschap aanmelden voor deze speciale les. “Zonder dijken en duinen zijn we nergens. En zonder gemalen houden we geen droge voeten. Kennen kinderen de kracht van het water en waar denken zij dat regenwater naartoe gaat? En waar ligt de sterkste dijk van Zeeland?”, die vragen worden beantwoord tijdens de gastles.

Uit onderzoek blijkt dat het waterbewustzijn bij Nederlanders gering is. “Weinig mensen weten wat er bij komt kijken om ons land droog en bewoonbaar te houden.” De Week van Ons Water is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, waterschappen, provincies, gemeenten, waterbedrijven en watermusea om via publieksactiviteiten mensen bewuster te maken van het waterbeheer in Nederland.

Het bericht Waterschap geeft muskusratvoorlichting tijdens Week van Ons Water verscheen eerst op Schouwen Duiveland.