De gemeente Schouwen-Duiveland en de provincie Zeeland komen gezamenlijk met een welkomstbord bij de gemeentelijke/provinciale grens.

De Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben onlangs besloten dat hieraan medewerking wordt verleend. Het is immers op grond van de Landschapsverordening Zeeland verboden borden te plaatsen buiten de bebouwde kom met uitzondering van bedrijventerreinen.

Borden om gemeentelijke en provinciale grenzen aan te geven zijn daarentegen wel toegestaan, maar hiervoor geldt per bord een maximale afmeting van 1,5 vierkante meter. "De borden mogen niet worden verlicht en de bovenkant van het bord is maximaal 2,50m boven maaiveld."

Gemeenten

Om het landschap zo schoon mogelijk te houden, hebben de twee voorgesteld om samen een bord te plaatsen met een afmeting van twee vierkante meter. Dit is goedgekeurd en er is meteen gekeken of dit op meerdere plaatsen gerealiseerd kan worden.

"Er zijn -als andere gemeenten aan willen sluiten- in totaal zeven locaties voorzien in de gemeenten: Schouwen-Duiveland (2x), Thoien, Reimerswaal, Sluis, Terneuzen en Hulst."