Het Stadhuismuseum Zierikzee organiseert samen met waterschap Scheldestromen een mini-symposium over de geschiedenis van het waterbeheer op Schouwen en Duiveland.

Het symposium staat gepland voor maandag 10 oktober en vormt de aanloop naar de ‘Week van Ons Water’ die landelijk gehouden wordt van 12 tot en met 19 oktober. Thema dit jaar is de bescherming tegen al het water, vanuit zee, de rivieren en de lucht.

Het mini-symposium begint met een introductie van conservator Veronica Frenks over datgene wat het Stadhuismuseum met de nieuwe presentatie in de Kaartenkamer wil vertellen.

Daarnaast spreekt dijkgraaf Toine Poppelaars over de inhoud van de functie van dijkgraaf tegenwoordig.

Programma

Hannie Kool-Blokland, directeur van het Zeeuws Archief en auteur van het boek De Rand van ’t Land waterschapsgeschiedenis van Schouwen en Duiveland, gaat in op de geschiedenis van het waterschap en Gert Stoutjesdijk, opzichter Waterkeringen bij het waterschap, wordt geïnterviewd over zijn taken in het tegenwoordige waterbeheer.

De dijkgraaf wordt verzocht de nieuwe presentatie in de Kaartenkamer van het Stadhuismuseum op feestelijke wijze te openen.

Het mini-symposium start om 14.00 uur in de Trouwzaal van het Stadhuismuseum Zierikzee.