De gemeente Schouwen-Duiveland heeft ingestemd met de afhandeling van het visserijdossier inzake Brouwerseiland.

Volgens het college van burgemeester en wethouders is het dossier naar tevredenheid van alle betrokken partijen afgehandeld. Na verschillende overleggen en het opstellen van rapportages is er een overeenkomst gesloten tussen de initiatiefnemers van Brouwerseiland en de Vereniging van Beroepsvissers de Grevelingen.

Eind 2011 werd al een amendement aangenomen door de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland om aan te geven dat voor de ontwikkeling van Brouwerseiland schriftelijke afspraken met de Grevelingenvissers gemaakt moesten worden over financiële, ruimtelijke dan wel andere (compensatie)maatregelen.

Om tot een goede uitvoering van de vele functies op de Grevelingen te komen is het volgens de verschillende fracties noodzakelijk dat er afspraken gemaakt worden tussen de gebruikers onderling en de betrokken overheden. Met name de uitbreiding van het recreatieve gedeelte kan zorgen voor verandering in de gebruiksmogelijkheden.

Brouwerseiland

Brouwerseiland B.V. is van plan om de Middelplaathaven aan de binnenzijde van de Brouwersdam te herontwikkelen tot een duurzaam en innovatief concept. Hierin zullen functies als dag- en verblijfsrecreatie worden gerealiseerd, zoals recreatiewoningen en aanlegplaatsen.

Daarnaast zullen nautische voorzieningen, visserij en natuur- en landschapsontwikkeling en duurzaamheid samenkomen. Om dit te realiseren is het van belang om met alle betrokken partijen om de tafel te zitten om eventuele plooien glad te strijken.