De gemeente Schouwen-Duiveland organiseert samen met Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) en Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland een informatieavond over de gekrompen en verdronken dorpen op Schouwen-Duiveland. .

“Verspreid op Schouwen-Duiveland liggen/lagen verschillende gehuchten." Vroeger waren deze dorpen groter en in het bezit van een kerk, zoals Looperskapelle en Nieuwerkerke. "We noemen ze gekrompen en/of verdronken dorpen."

Pareltjes

In archeologisch, cultuurhistorisch en landschappelijk opzicht zijn ze van groot belang en kunnen ze gezien worden als kleine pareltjes.

"Zij kunnen een rol spelen bij de toeristische en recreatieve ontsluiting van het buitengebied", aldus de gemeente.

Herkenbaar

Volgens de stichtingen en de gemeente liggen er nog een heleboel kansen om de gekrompen en verdronken dorpen weer onder de aandacht te brengen. 

De organisaties willen vooral de herkenbaarheid en beleefbaarheid verhogen en de opgebouwde kennis over deze belangrijke cultuurhistorische objecten onder de aandacht brengen.

Presentatie

De avond begint om 19.15 uur met koffie en thee, gevolgd door een inleiding door Caroline Geluk van SLZ. Daarna zal gemeentearchivaris Huib Uil een presentatie geven.

Er bestaat de mogelijkheid volgt om vragen te stellen. De avond duurt tot ongeveer 21.00 uur.