De motie van de SP, CDA en Alert! om het Multifunctioneel Centrum in Zierikzee langer open te houden heeft het niet gehaald.

Tijdens de raadsvergadering kon alleen de PvdA zich vinden in het voorstel van de drie partijen. Volgens de SP is er veel fout gegaan in het dossier rondom het MFC. "En dan gaat het niet alleen om ‘onhandigheden’, er zijn grove fouten gemaakt. Er werden feiten verdraaid en een foute weergave gegeven van de stand van zaken", stelt de fractie.

Omdat er vanuit de gemeenteraad geen geld meer in het MFC wordt gestoken, sluit het MFC in augustus 2017 definitief haar deuren voor de verenigingen, clubs en particulieren. "De stichting heeft weliswaar een positief resultaat, maar dat komt met name doordat er jaarlijks in de vorm van subsidie en niet doorberekende huur een ruime ton aan gemeenschapsgeld heen gaat."

Volgens wethouder Jacqueline van Burg zijn er genoeg alternatieven in Zierikzee, zoals het gemeentehuis, gymzalen en schoolgebouwen.

Aangestuurd 

De SP is van mening dat het college van begin af aan doelbewust aangestuurd heeft op sluiting van het MFC. "Uiteindelijk heeft een meerderheid van de gemeenteraad, op basis van een onvolledig dossier, doorspekt met niet onderbouwde argumenten, ervoor gekozen om het MFC met het personeel en de gebruikers van het pand keihard te laten vallen."