Er lijkt een bestuurlijke fusie tussen de School met de Bijbel en vereniging voor christelijk primair onderwijs op reformatorische grondslag in Zeeland (VCPOZ) te komen.

Nadat de school, op 21 juli 2016, een verzoek tot advies aan de gemeente Schouwen-Duiveland had ingediend, kwam daar een positief antwoord op terug. Niets lijkt een fusie meer in de weg te staan.

De bestuurlijke fusie per 1 januari 2017 is volgens de betrokken partijen de beste optie voor behoud van kwalitatief onderwijs en bestuur op de School met de Bijbel. De toenemende druk als gevolg van decentralisaties en toegenomen bestuurstaken wordt gezien als een van de belangrijkste ontwikkelingen die aanleiding geeft om deze volgende stap te zetten.

De wens leeft bij de school om een volgende stap te zetten om krachten te bundelen, risico’s te spreiden en solidariteit in praktijk te brengen. Als gevolg van de forse werkdruk staat de voortgang van uitvoerende bestuursfuncties onder druk. Daarnaast is het steeds lastiger om gekwalificeerde vrijwillige bestuurders te vinden.

Het doel is een gemeenschappelijk professioneel bestuurlijk kader, behoud van eigen kleur, identiteit en eigen onderwijsconcept. Er zijn meerdere varianten van samenwerking onderzocht, maar geen enkele daarvan realiseert dezelfde successen als de fusie met VCPOZ.

VCPOZ

"De VCPOZ betreft een professionele organisatie met een bekwaam College van Bestuur, op deskundigheid geselecteerde toezichthouders en een team van directeuren die in staat zijn zich optimaal te richten op het primaire proces op de locatie", aldus de gemeente.

In deze fusie zal die focus vooral op de kwaliteit van het onderwijs en de vorming en ontwikkeling van leerlingen komen te liggen. Op deze manier verwacht de vereniging de voorzieningen langer in stand te kunnen houden.

Bestuurlijke fusie

Nadat de raad van toezicht van de school had ingestemd met het onderzoek naar de mogelijke fusie, zijn ook de ouders en het personeel geïnformeerd.  Hierop volgde een positieve reactie, waarna ook zij hebben ingestemd met de fusie.

Mede omdat het een bestuurlijke fusie betreft verandert er op de school voor de ouders en leerlingen niet veel. Het huidige onderwijsaanbod blijft zoals het is en ook het toelatings- en benoemingsbeleid kent geen veranderingen.