BOA’s in de gemeente Schouwen-Duiveland moeten naast hun handhavende controletaken op gaan treden als gastheer/-vrouw en als informant voor de gemeente.

De voorbereidingen voor de inrichting en uitbreiding van het nieuwe BOA-team lopen. Deze nieuwe BOA’s moeten naast hun oude taken met een bredere blik gaan kijken naar situaties die de leefbaarheid en veiligheid in de gemeente negatief kunnen beïnvloeden.

De gemeente spreekt van BOA’s nieuwe stijl, de zogenaamde leefbaarheidsboa’s. Van verkeersovertredingen tot illegale bewoning en van recreatiewoningen tot drugs- en alcoholgebruik.

"Dat levert niet alleen op de straat een meerwaarde op, het zorgt ook voor betere informatie-uitwisseling en samenwerking tussen uitvoering en beleid." Wat de BOA’s zien op straat, kan input vormen voor toekomstige beleidsontwikkelingen.

Opleiding

Bij het opleiden en aantrekken van de BOA’s nieuwe stijl staan de kernwoorden draagvlak, vertrouwen en samenwerking centraal. "Een zorgvuldig voortraject met alle betrokken partijen hoort daarbij en de functie van BOA krijgt volgens de plannen een make-over."

Gemeente Schouwen-Duiveland kijkt ook bij andere gemeenten hoe daar wordt omgegaan met handhaving en integrale veiligheid. "De gemeenteraad gaat in oktober beslissen over het benodigde geld voor de verdere professionalisering."