De camera bij de voetbalkooi aan de Mosselboomgaard wordt geplaatst aan de gevel van de Sint Willibrordus, aangrenzend aan de voetbalkooi.

De gemeenteraad van Schouwen-Duiveland nam eerder een amendement aan voor het plaatsen van de camera. Even was er sprake van het verplaatsen van de voetbalkooi naar de locatie waar de skatebaan is, maar de gemeenteraad wilde de voetbalkooi behouden op zijn oorspronkelijke plek.

De voetbalkooi zou veel gebruikt worden door hangjongeren die regelmatig voor overlast zorgen. Zo kreeg de politie in 2016 in totaal 43 meldingen binnen betreffende onder meer jeugdoverlast, diefstal en drugs. Daarnaast kwamen er nog twintig meldingen binnen bij de servicelijn.

"Op het moment dat het cameratoezicht operationeel is, meten we nogmaals het aantal meldingen en gebruiken dit gegeven als nul-meting.

Wetgeving

Bijna gelijktijdig met het besluit van de gemeenteraad is de wetgeving rond cameratoezicht gewijzigd in Nederland. Deze wet maakt het eenvoudiger om tijdelijk een gebied voor cameratoezicht aan te wijzen voor een vooraf vastgestelde periode.

De gemeente heeft dan ook meteen op basis van deze casus een afwegingskader opgesteld om soortgelijke situaties, waarbij vraag is naar cameratoezicht, te kunnen toetsen.

"Dit instrument biedt de mogelijkheid om in die afweging voor en nadelen in beeld te brengen, maar ook alternatieven en de juiste proportionaliteit- en subsidiariteitsafwegingen te maken."