Om het voortgezet onderwijs op Schouwen-Duiveland te behouden is nieuwe huisvesting nodig.

Dat blijkt uit een haalbaarheidsonderzoek dat wethouder Jacqueline van Burg heeft gepresenteerd. De gemeente heeft de afgelopen jaren samen net de Pontes Pieter Zeemanschool in Zierikzee hard gewerkt aan de kwaliteit van het voortgezet onderwijs.

"Ondanks de aanpassingen door inpassing van de 'Campus Culture' en de mogelijke inpassing van de Beatrixschool en De Meie is er op dit moment sprake van een ruimteoverschot in het gebouw."

In een haalbaarheidsonderzoek is gekeken op welke manier het voorgezet onderwijs in Schouwen-Duiveland behouden kan blijven. "Om de school te behouden is inzet van de school en de gemeente nodig om knelpunten nu en in de toekomst het hoofd te bieden."

Verbouwing

Zowel voor de Beatrixschool als voor De Meie is al geld beschikbaar gesteld voor nieuwe huisvesting. In het haalbaarheidsonderzoek is dan ook meegenomen dat deze scholen zich voegen bij het Pontes Pieter Zeeman. Om in te kunnen spelen op deze gewenste en noodzakelijke onderwijsvernieuwing zijn grootschalige aanpassingen van het gebouw nodig.

"Met ingrijpende renovatie van het noord- en/of zuidgebouw kan gedeeltelijk tegemoet worden gekomen aan deze onderwijsvernieuwing", zo staat te lezen in het onderzoek. Nieuwbouw zou financieel gezien het meest ingrijpend zijn voor de gemeentelijke begroting, maar in het nieuwbouwscenario zijn nog wel mogelijkheden voor optimalisatie.

"Tegenover een hogere investering voor nieuwbouw staan lagere lasten voor energie, schoonmaak, onderhoud en beheer." Deze lagere exploitatielasten zijn volgens het onderzoek noodzakelijk om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen en om in te kunnen spelen op teruglopende leerlingenaantallen.

"Voor het voortgezet onderwijs op Schouwen-Duiveland biedt nieuwbouw derhalve niet alleen onderwijskundige, maar ook financieel voordelen."