Drie lokale omroepen in de regio Schouwen-Duiveland verzetten zich tegen plannen voor een 'Streekomroep Walcheren'.

De wens van de Stichting Nederlandse Lokale Omroepen (NLPO) is dat Stichting Radio Omroep Schouwen-Duiveland, Stichting Radio Beveland en Stichting Media Walcheren FM op zouden moeten gaan in een 'Streekomroep Walcheren, maar de drie omroepn zijn tot de conclusie gekomen dat een dergelijke samenvoeging niet zal leiden tot het behalen van de beoogde doelstellingen.

Zij adviseren om een andere indeling te maken, mocht het plan van streekomroepen worden voortgezet. De NLPO is van mening dat er een drastische opschaling en aanpassing dient plaats te vinden in het lokale medialand. Dit heeft alles te maken met de veranderende maatschappelijke behoeften, technologische innovaties en veranderingen in het gedrag van de gebruikers.

Een van de voorstellen is om het huidige aanbod van lokale omroepen in Nederland van 265 terug te brengen naar vijftig tot tachtig streekomroepen. Naar aanleiding hiervan heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de drie lokale omroepen. Zij zouden volgens de landelijke organisatie samen verder moeten gaan onder de naam 'Streekomroep Walcheren'.

Geografie

Uit dat gesprek is echter naar voren gekomen dat de drie partijen niet staan te springen om op te gaan in een dergelijke omroep. Het belangrijkste argument dat zij aandragen is dat een streekomroep door de geografische ligging en het karakter van de bevolking niet kan voldoen aan de behoeftes van alle luisteraars.

De partijen zijn van mening dat er met zo een streekomroep sprake is van geen enkele onderlinge binding en dat een dergelijke organisatie daardoor te ver van de bevolking komt te staan. Ook zal er naar inschatting van de lokale omroepen onvoldoende aandacht zijn voor de lokale gebeurtenissen in de drie verschillende streken.

De gemeente Schouwen-Duiveland kan zich vinden in deze gedachtengang en stemt dan ook in met de zienswijze van de Radio Omroep Schouwen-Duiveland.

Voorstel NLPO

De NLPO hecht er waarde aan dat de lokale omroepen de waakhondfunctie van de lokale democratie blijven vervullen. Men is echter bang dat de onafhankelijke nieuwsvoorziening, die als onmisbaar voor de lokale democratie wordt gezien, door onvoldoende professionaliteit steeds meer in het gedrang komt.

Het voorstel om het aantal lokale omroepen sterk te gaan beperken en tot vorming van zogenaamde streekomroepen over te gaan, is gebaseerd op een strategisch plan dat in mei 2016 is uitgegeven door NLPO.

Voor Zeeland werd voorgesteld om een streekomroep boven de Westerschelde te vormen. RSOD en de andere betrokken omroepen in dit gebied (Stichting Media Walcheren en Radio Beveland) zijn het niet eens met de voorstellen van de NLPO.