De bevolking van de gemeente Schouwen-Duiveland krimpt in de komende veertien jaar met ongeveer 3,4 procent.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek en de Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2016 van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

In totaal verwachten deze bureaus dat er in 2030 zo’n 950.000 mensen meer in Nederland wonen dan nu het geval is, maar bijna één op de vijf gemeenten zal minder inwoners tellen dan nu.

Vooral plattelandsgemeenten trekken leeg. Ouderen vertrekken daarentegen minder naar de grote steden. De bevolking van Schouwen-Duiveland zal dan ook in 2030 voor 30,9 procent uit 65-plussers bestaan.

Toename

In vrijwel alle gemeenten zal het aantal huishoudens echter toenemen, zo ook in Schouwen-Duiveland. Daar groeit het aantal huishoudens met 1,9 procent.