Ed Troost heeft namens de Recreatieondernemers Nederland (afdeling Schouwen-Duiveland) aandacht gevraagd voor de verkeerssituatie aan de Rampweg en de Lagezoom in Renesse.

Volgens de recreatieondernemers wordt er zowel bovendijks als benedendijks veel te hard gereden op de Rampweg. Ook op de Lagezoom rijdt het gemotoriseerde verkeer volgens de ondernemers veel te hard.

"Terwijl het langzame verkeer denkt de wereld aan rechten te hebben. Ze verlenen geen voorrang en/of nemen de veiligheid niet in acht."

Standpunt

Volgens de organisatie hebben zij kenbaar gemaakt dat dit niet goed kan gaan, maar het standpunt van de betreffende gezaghebbende was 'dat zij afwachten tot het moment aangebroken is dat er ernstige ongelukken gebeuren'.

"Dit is niet onze zienswijze en kan nooit uw bedoeling zijn", stellen de recreatieondernemers. Het college van burgemeester en wethouders en de raadsleden worden dan ook gevraagd om op korte termijn actie te ondernemen om de gevaarlijke situatie om te vormen tot een veilige situatie.