Het college van burgemeester en wethouders gaat samen met Allévo onderzoek doen naar een mogelijke grondruil voor een nieuwbouwinitiatief voor zorgcentrum Cornelia.

De twee willen van grond ruilen aan de Emil Sandströmweg waar het zorgcentrum op dit moment al gevestigd zit. De gemeente is eigenaar van de oude hockeyvelden naast de Brede School die ook aan de Emil Sandströmweg gevestigd zitten.

Grondruil

"Met een ‘grondruil’ kunnen Allévo en de gemeente twee bouwrijpe percelen aan de Emil Sandströmweg met elkaar ruilen om nieuwbouw van het zorgcentrum mogelijk te maken." Allévo deed eerder al onderzoek naar een renovatie van het bestaande zorgcentrum aan de Emil Sandströmweg 2 maar dat bleek geen optie.

"Ook vervangende nieuwbouw op de huidige locatie brengt volgens dit onderzoek veel nadelen met zich mee." Bewoners van het zorgcentrum Cornelia zouden meerdere keren moeten verhuizen en er zou een tussentijds onderkomen gerealiseerd moeten worden.

Ruimtelijke mogelijkheden

Door van grond te ruilen met de gemeente kan op een andere locatie een nieuw zorgcentrum worden ontwikkeld. "Beide partijen hebben in de afgelopen maanden met elkaar een voorverkenning uitgevoerd over de ruimtelijke mogelijkheden van het nieuwe zorgcentrum en haalbaarheid van een grondruil."

In de komende periode, de verkenningsfase, wordt nader onderzocht of de ruimtelijke ontwikkeling ruimtelijk en financieel haalbaar is. De uitkomsten hiervan worden in mei komend jaar verwacht. Mocht het onderzoek positief resultaat laten zien volgen de gebruikelijke procedures die ook voorzien in eventuele inspraak.