Het pand 'De Haene' aan de Meelstraat 1/ Poststraat 4 in Zierikzee mag als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt verkocht worden.

De gemeente Zierikzee kocht het pand dat bekend staat als het ‘Tempelierenhuis’ in 1954 en is sindsdien verhuurd geweest aan een loodgieter en deed de laatste jaren dienst als boekwinkel.

"Sinds najaar 2015 staat het leeg. Een goed moment voor oriëntatie op de toekomst van het pand", aldus het college.

Rijksmonument

Het pand is sinds 1966 een rijksmonument, maar dat is volgens het college geen reden om het in gemeentelijk eigendom te houden. "Van de 830 monumenten op Schouwen-Duiveland zijn er slechts een kleine 30 in gemeentelijk eigendom."

Het gemeentebestuur is dan ook van mening dat een particulier eigenaar evengoed zorg kan dragen voor het pand. "Verkoop van het pand levert niet alleen een eenmalige baat op, ook structureel scheelt dit behoorlijk in kosten van onderhoud en beheer."

Bedenkingen

Omdat het pand een historische betekenis heeft, legt het college het voorstel eerst voor aan de gemeenteraad. Zij krijgen nu twee weken de tijd om eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

"Als er geen bedenkingen of bezwaren worden ingediend dan zullen wij bij een volgend raadsvoorstel tot begrotingswijziging de financiële consequenties van deze verkoop meenemen."