Waterschap begint met dijkversterkingen

Het waterschap begint op 5 september met het versterken van drie dijktrajecten op Schouwen-Duiveland.

Er wordt begonnen met het traject Borrendamme dat naar verwachting op 15 oktober gereed is, daarna worden de trajecten Burghsluis-Schelphoek, Flaauwershaven en Zierikzee versterkt. "De werkzaamheden aan deze dijktrajecten beginnen naar verwachting op 1 oktober en zijn op 31 december dit jaar afgerond."

De werkzaamheden vinden plaats aan de binnenkant van de dijk, daardoor kan er ook tijdens het stormseizoen worden doorgewerkt. "Het is niet nodig om wegen of fietspaden aan de buitenzijde van de dijk af te sluiten", meldt het waterschap. Omdat er wel materiaal aangeleverd moet worden, is er sprake van werkverkeer en mogelijk dus ook overlast.

Kwelwater

De drie dijktrajecten zijn eigenlijk tijdens een controle in 2010 al afgekeurd. "De reden hiervoor ligt in binnenwaartse stabiliteitsproblemen van de dijklichamen en het verschijnsel piping." Piping is kwelwater dat onder de dijk doorstroomt waardoor grond/zanddeeltjes uitspoelen. "Dat kan vervolgens leiden tot een verzwakking van het dijklichaam."

De drie Schouwse kustversterkingsprojecten worden uitgevoerd onder de vlag van de Projectorganisatie Waterveiligheid (POW). Een samenwerkingsverband tussen Rijkswaterstaat en het waterschap.

"Door bij de uitvoering van kustveiligheidsprojecten gebruik te maken van elkaars kennis en expertise worden op die manier kosten bespaard." De projecten worden uitgevoerd en gesubsidieerd in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Tip de redactie