Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland werken samen aan leefbaarheid

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland hebben dinsdag ingestemd met een convenant op het gebied van toezicht en handhaving.

Met het vaststellen van het convenant wordt het onder andere mogelijk dat buitengewoon opsporingsambtenaren en toezichthouders over en weer ingezet kunnen worden op het grondgebied van de gemeenten. "Het houden van toezicht in de openbare ruimte is belangrijk voor een goede leefbaarheid in onze samenleving."

Volgens de gemeente Schouwen-Duiveland krijgen BOA’s steeds meer handhavingstaken toegewezen. Omdat zowel in de gemeente Schouwen-Duiveland als in de buurgemeente Goeree-Overflakkee deze taken sterk overeenkomen is een samenwerking een logische stap.

Adequate uitvoering

"De samenwerking moet leiden tot een adequatere uitvoering van toezicht en handhaving in de openbare ruimte, bijvoorbeeld in de aan elkaar grenzende recreatiegebieden zoals het strand en de Brouwersdam." Maar, ook op het gebied van de Drank- en Horecawet wordt er vanaf nu samengewerkt.

"Ook voorziet de samenwerkingsovereenkomst in de behoefte om elkaar te kunnen bijstaan in piekmomenten of bij uitval van BOA’s en toezichthouders wegens ziekte. Daarnaast brengt het uitwisselen van en de samenwerking tussen BOA’s onderling ook het delen van kennis en expertise met zich mee."

Tip de redactie