Rijkswaterstaat start op 1 september met het aanbrengen van 500.000 m3 zand bij de Brouwersdam. 

De voorbereidingen zijn al een lange tijd bezig en deze week werd het benodigde materieel al aangevoerd. De werkzaamheden waren eind 2015 afgebroken in verband met het slechte weer, maar worden nu dus hervat. Deze werkzaamheden duren tot 1 oktober.

Daarna gaat de aannemer verder met het aanbrengen van nog eens 250.000 m3 op het strand bij Renesse. "Vanaf begin oktober tot en met begin november zal tussen strandpaal 3.19, oostelijk van paviljoen De Branding tot paviljoen de Haven van Renesse strandpaal 4.69, een stuk van 1,5 kilometer strand worden opgespoten", aldus Rijkswaterstaat.

Toegang

Het strand bij Renesse blijft tijdens de werkzaamheden gewoon toegankelijk voor recreanten. "Alleen op plaatsen waar aan het strand gewerkt wordt, is het strand tijdelijk niet toegankelijk voor het publiek." Volgens Rijkswaterstaat is op die plekken namelijk gevaar voor drijfzand en rondrijdende bulldozers.

"Om te voorkomen dat hun hond het werkterrein betreedt, worden hondenbezitters verzocht de hond in de buurt van het werkgebied aangelijnd te houden." Ook watersporters moeten een veilige afstand houden tot het baggerschip en de aanvoerbuizen.

"Daar waar gewerkt wordt, is het ook niet toegestaan om langs de waterlijn het werkgebied te passeren, zowel op zee als op het strand." De werkzaamheden gaan dag en nacht, zeven dagen per week door.