De frisfeesten die speciaal voor jongeren onder de achttien jaar georganiseerd worden, worden na het seizoen van 2016 geëvalueerd.

Burgemeester Rabelink en de wethouders willen na de frisfeesten van het seizoen 2016 een evaluatie opstellen over de effecten. De frisfeesten zijn ontstaan om jongeren een mogelijkheid te geven om een leuke avond te beleven in een café of discotheek, zonder dat er alcohol wordt geschonken.

"Het concept van een frisfeest past binnen de speerpunten alcoholpreventie- en reductie van alcoholgebruik onder jongeren van de gemeente Schouwen-Duiveland", aldus de gemeente. Ondernemers worden daarom ondersteund en gefaciliteerd door de gemeente bij het organiseren van dergelijke frisfeesten.

Initiatiefnemers van frisfeesten moeten wel voldoen aan enkele voorwaarden. Zo mogen er tijdens een frisfeest geen alcoholgerelateerde producten of spelen aangeboden worden. Tevens moet alcoholreclame worden weggehaald of afgedekt. "Alleen de initiatiefnemers die akkoord gaan met de gestelde afspraken in het protocol worden ondersteund."