GroenLinks vraagt naar 'schimmige procedure' Brouwerseiland

Statenlid Gerwi Temmink (GroenLinks) heeft vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten in Zeeland over zoals zij het zelf noemen ‘de schimmige procedure met betrekking tot kustbebouwing Brouwerseiland’.

De gemeenteraad van Schouwen-Duiveland heeft enige tijd geleden besloten om voor Brouwerseiland de coördinatieregeling toe te passen op alle zes nog te nemen ontwerpbesluiten tegelijk.

"Bedoeling hiervan was juist snel en efficiënt en duidelijk te handelen en een goede communicatie/duidelijkheid van proces naar belanghebbenden", stelde de heer Weezepoel (D66)  eerder deze maand toen hij vragen stelde aan het college van b&w in de gemeente Schouwen-Duiveland.

"Bij aparte clustering is hier geen sprake meer van. Belanghebbenden moeten nu twee zienswijzen indienen als zij dat wensen. Eén op de eerst geclusterde en later op de andere vier. Het ambtelijk apparaat zal hierdoor meer werk hebben aan het beantwoorden van tweemaal ingediende zienswijzen."

Wet Natuurbescherming

Weezepoel noemde de gang van zaken ‘zeer onlogisch en verwarrend en niet de bedoeling van de coördinatieregeling vastgesteld door de raad’. Ook Temmink vindt de gang van zaken opmerkelijk. 

"Deze sluiproute is kennelijk bedacht om te ontkomen aan het regiem van de nieuwe Wet natuurbescherming die per 1 januari aanstaande in werking zal treden. Zeer bedenkelijk is tevens dat de terinzagelegging plaatsvindt in de vakantieperiode. Wettelijk is dit niet verboden, maar uit oogpunt van behoorlijk bestuur is dit verwerpelijk."

GroenLinks wil nu weten of het college van burgemeester en wethouders in de gemeente Schouwen-Duiveland kan bevestigen dat er een gesprek is geweest met Brouwerseiland (de projectontwikkelaar) over onder meer de vraag of de NB-wetvergunning uit de coördinatieregeling gehaald kan worden.

Vragen

"Kunt u bevestigen dat er volgens datzelfde overleg is besloten tot een zogenaamde ‘mandjesregeling’ om de dans van nieuwe wetgeving te ontlopen? Kunt u daarbij aangeven voor welke insteek is gekozen om de nieuwe wet te ontlopen?"

GroenLinks is dan ook meer dan verbaasd over deze ‘onnavolgbare move’. "Mede gelet op de toezegging van Gedeputeerde Staten: ‘eerst een door Provinciale Staten vastgestelde kustvisie en dan verder’?"

Tip de redactie