Wie bezwaar heeft tegen de reconstructie van het Groeneweegje in Zierikzee kan van 15 augustus tot en met 26 september 2016 een zienswijze indienen.

De gemeente wil de woonbestemming van het perceel aan Groeneweegje 14 verwijderen en een deel van de grond gebruiken als verkeersbestemming voor de reconstructie van het Groeneweegje. Het andere deel wordt bij het naastgelegen agrarische bedrijf gevoegd.

Grondruil

"Dit laatst genoemde deel is onderdeel van een privaatrechtelijke grondruil van de gemeente met de eigenaren van Groeneweegje 12", aldus de gemeente. De grondruil is onderdeel van de uitvoering van het Masterplan 'Zicht op ’t Sas'.

Omdat een deel van de grond al is geleverd aan de eigenaren van Groeneweegje 12, is het volgens de gemeente zaak dat de woonbestemming zo spoedig mogelijk wordt verwijderd. Van 15 augustus 2016 tot en met 26 september 2016 ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage.

Terinzagelegging

Vanaf maandag 15 augustus 2016 is het bestemmingsplan digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl en in te zien op het gemeentehuis. "Tijdens de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan van 15 augustus 2016 tot en met 26 september 2016 is het voor iedereen mogelijk een zienswijze op het plan te geven." 

Afhankelijk van de zienswijzen wordt het bestemmingsplan naar verwachting in november aan de raad gepresenteerd.