Nieuw speelruimtebeleid komt voor einde van het jaar

Omdat het huidige speelruimtebeleid 'Gelukkig nooit uitgespeeld…' aan herziening toe is, is de gemeente drukdoende met het opzetten van een nieuw beleid.  

Daarvoor is de gemeente vanuit verschillende hoeken informatie aan het verzamelen. "Met het nieuwe beleid willen wij een betere balans creëren tussen vraag en aanbod van speelvoorzieningen. Hiermee spelen wij in op wijzigende demografische omstandigheden en op de vragen vanuit de samenleving."

Zo werd er al een rondgang gemaakt met kinderen door hun woonomgeving, waarbij de kinderen aangaven waar en hoe ze spelen. Daarna volgde een informatieavond waarbij dorpsraden en wijkverenigingen aansloten.

"Aan de hand van een aantal stellingen is er gediscussieerd over de huidige speelruimte, maar ook over toekomstige speelruimte."

Natuurlijk spelen

Nieuw beleid biedt volgens de gemeente kansen voor nieuwe ontwikkelingen zoals natuurlijk spelen. "Per speelplaats wordt een afweging gemaakt. Doorrekening van de eenmalige en structurele benodigde middelen hoort hier bij. De financiële consequenties worden betrokken bij behandeling van de begroting."

Ook de jongeren zijn opgezocht en er is met de jongerenwerkers van het SMWO gesproken over de huidige voorzieningen voor jongeren. Op de website van de gemeente kon men de gehele maand juli een enquête invullen over het speelruimtebeleid, waarbij volgens de gemeente sprake was van een redelijk hoge respons.

Terugkoppeling

In september vindt terugkoppeling plaats aan de ouders en kinderen met een bijeenkomst. Deelnemers aan de kinderklankbord/informatieavond/enquête kunnen zo kennis nemen wat er met de input is gebeurd.

In oktober neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit en in december 2016 buigt de raad zich over het nieuwe beleid.

Tip de redactie