Omdat de gemeente Schouwen-Duiveland het nieuwe bestuur voor het MFC Zierikzee nog niet heeft kunnen spreken en de datum voor de opzegging van de huurovereenkomst erg dichtbij komt is een doorstart voor het MFC Zierikzee geen haalbaar scenario.

Dat blijkt uit beantwoording vanuit het college op vragen van SP-raadslid Anita de Vos. De stichting achter het MFC heeft zich op 8 september ontbonden, waardoor de gemeente Schouwen-Duiveland verantwoordelijk is geworden voor het gebouw.

Bedrijfsplan

De gemeente laat weten dat het voornemen om tot beëindiging van de werkzaamheden gewijzigd had kunnen worden als er een goed onderbouwd bedrijfsplan was geweest. "Maar, een stuk waarin feitelijk alleen om meer geld wordt gevraagd, doet dat niet."

Tevens geeft het college aan dat ze geen reden zagen om de beheerders te helpen bij het opstellen van een toekomstvisie. "Wij zien het niet als onze taak om indieners van zienswijzen inhoudelijk te ondersteunen. Met de feedback die we hebben gegeven is, voor zover wij weten, niets gedaan."

Nieuwe datum

Toen de gemeente vernam dat er een nieuw bestuur gevormd zou worden is meteen contact opgenomen met de beheerster. "Wij hebben haar direct uitgenodigd om met het nieuwe bestuur te spreken over de (on)mogelijkheid om een doorstart te maken. Helaas was een gesprek volgens de beheerster niet mogelijk wegens de vakantieperiode."

Een nieuwe datum heeft de gemeente nog niet ontvangen. "Voordat we overwegen alsnog een doorstart te maken moeten we wel vertrouwen hebben in het nieuwe bedrijfsplan én moet dit ook voor Zeeuwland voldoende vertrouwen bieden. Wat ons betreft is het daarvoor al te laat."

Opzegging

Het multifunctioneel centrum in Zierikzee sluit in augustus 2017 haar deuren voor de vele verenigingen, clubs en particulieren. De gemeente ziet het echter niet als haar taak om de exploitatie van het MFC op haar te nemen. De gemeente is van mening dat er in Zierikzee genoeg alternatieve locaties te vinden zijn, zoals het gemeentehuis, gymzalen en schoolgebouwen.

Een doorstart van de oude stichting is in principe mogelijk als het ontbindingsbesluit van het vorige bestuur wordt herroepen. Dit kan alleen zolang de stichting nog ingeschreven staat in het handelsregister. Voordat het besluit herroepen kan worden moet het eerst aan een rechter worden voorgelegd.

Keurt de rechter de herroeping goed, dan kan de herroeping worden ingeschreven en herleeft de stichting.

"Dit houdt dus in dat wij goed moeten motiveren waarom wij het ontbindingsbesluit herroepen. Zonder contact gehad te hebben met het nieuwe bestuur, zonder goed businessplan en zonder overeenstemming met Zeeuwland over voortzetting van de huur, kunnen wij geen goede onderbouwing leveren."