'Wat is momenteel het draagvlak voor een koopzondag in de gemeente Schouwen-Duiveland onder de te onderscheiden doelgroepen en in de te onderscheiden kernen?'

Dat is de hoofdvraag die de gemeente heeft opgesteld voor het draagvlakonderzoek dat dit jaar uitgevoerd gaat worden in de verschillende kernen van Schouwen-Duiveland. In het collegeprogramma werd in 2014 opgenomen dat de gemeente een onderzoek zou uitvoeren naar het bestaande beleid in de Winkeltijdenverordening.

"Als gevolg hiervan dient per kern onderzocht te worden of er een zorgvuldige belangenafweging aan de huidige Winkeltijdenverordening ten grondslag heeft gelegen." 

Hierbij wordt onder andere gekeken naar werkgelegenheid en economische bedrijvigheid, waaronder ook wordt gekeken naar het belang van winkeliers met weinig of geen personeel en van winkelpersoneel; de zondagsrust en de leefbaarheid, de veiligheid en de openbare orde in de gemeente.

Uitkomst

De uitkomsten van het onderzoek worden aan de raad voorgelegd en aan de hand daarvan wordt een afweging gemaakt om de huidige winkeltijdenverordening al dan niet te wijzigen.

Met name het draagvlak voor een koopzondag wordt onderzocht in verhouding met de aspecten werkgelegenheid/economische bedrijvigheid en de leefbaarheid, veiligheid en de openbare orde in de gemeente.

De gemeente gaat nu starten met het aanbestedingstraject waarvoor in totaal 20.000 euro is uitgetrokken. "Wij zullen de onderzoeksvragen in een offertetraject opnemen richting één of meerdere adviesbureaus." Zodra het behoefte onderzoek is uitgevoerd wordt de raad van de uitkomsten op de hoogte gesteld.