Anita de Vos van de SP-fractie op Schouwen-Duiveland heeft vragen gesteld aan wethoduer Jacqueline van de Burg over het MFC Zierikzee.

Onlangs werd bekend dat zowel de gemeente als woningstichting Zeeuwland per 1 augustus 2017 de huur van het multifunctionele centrum op willen zeggen. Wat er daarna met het gebouw gaat gebeuren is nog niet bekend.

Anita de Vos vraagt nu om meer duidelijk. Al in de raadsvergadering van 21 juli stelde zij mondeling vragen aan de wethouder, maar die konden niet direct beantwoord worden. De antwoorden ontving de fractie op 1 augustus, maar zorgde voor veel verbazing bij De Vos.

"In de antwoorden staat voor zover wij kunnen beoordelen niets wat directie beantwoording door de wethouder in de raadsvergadering in de weg had kunnen staan."

Stichting

De SP-fractie wil nu weten of de officiële huuropzegging al heeft plaatsgevonden en ze willen weten wat er met de stichting dorps- en gemeenschapshuizen is besproken over mogelijkheden om de exploitatie van het MFC over te nemen. Daarnaast vragen zij zich af wat de daadwerkelijke reden van opzegging is.

De stichting achter het MFC heeft zich op 8 september ontbonden, waardoor de gemeente Schouwen-Duiveland verantwoordelijk is geworden voor het gebouw. De gemeente ziet het echter niet als haar taak om de exploitatie van het MFC op haar te nemen.

"De stichting heeft weliswaar een positief resultaat, maar dat komt met name doordat er jaarlijks in de vorm van subsidie en niet doorberekende huur een ruime ton aan gemeenschapsgeld heen gaat." De gemeente is van mening dat er in Zierikzee genoeg alternatieve locaties te vinden zijn, zoals het gemeentehuis, gymzalen en schoolgebouwen.

Vragen

De SP laat in haar vragen merken dat ze niet helemaal gelooft dat dit de reden is voor de ontbinding. Zij willen dan ook weten wat nu de reden is om het MFC te sluiten.

"Is dat een door Zeeuwland aangekondigde huurverhoging zoals vorig jaar werd aangegeven? Of gaat het er om dat Zeeuwland andere plannen heeft met het gebouw en daarom de huur niet wil verlengen? Of gaat het er om dat er geen opvolging van het bestuur van de stichting was?"

Oproep

Het Multifunctioneel Centrum in Zierikzee riep afgelopen week via Facebook inwoners van de gemeente op om een brief te sturen aan de gemeenteraad.

"In uw brief kunt u beschrijven waarom u wilt dat het MFC open blijft. U kunt bijvoorbeeld schrijven wat volgens u de voordelen van het MFC zijn voor de buurt en/of voor Schouwen-Duiveland, en wat het zou betekenen wanneer het zou verdwijnen."

In september verwacht het beheer van het MFC een openbare bijeenkomst te organiseren, waar een ieder die het MFC een warm hart toedraagt op de hoogte wordt gebracht van de actuele stand van zaken.

"Wij zullen er alles aan doen, om het MFC open te houden. Maar dat kunnen we niet alleen, wij kunnen uw steun daar goed bij gebruiken."