Waterschap Scheldestromen is begonnen met het maaien en baggeren van verschillende sloten.

Jaarlijks worden de sloten gemaaid en eens in de acht jaar worden de sloten gebaggerd. Dit is nodig om de afvoer van overtollig oppervlaktewater naar de gemalen te waarborgen.

"De werkzaamheden worden vooral vanaf het land uitgevoerd, zodat weggebruikers zo min mogelijk hinder ervaren", aldus het waterschap.

Waterschap Scheldestromen is deze week begonnen en gaat verschillende plaatsen af. Het gaat dit jaar om de volgende gebieden die gebaggerd worden: Breskens/Hoofdplaat, Nieuwvliet/Groede, Clinge, Beoostenblij Benoorden-/Catherina- en Capellepolder (ten oosten van Axel), Oudelande/Baarland, Goes/Wilhelminapolder,Kamperland/Soelekerkepolder, Kamperland/Roompot, Gapinge/Middelburg, Zierikzee/Kerkwerve en Stavenisse.

Waterkwaliteit

Binnen de wet is geregeld dat het waterschap verantwoordelijk is voor de kwaliteit en hoeveelheid water in zijn waterlopen. Het waterschap zorgt er daarom voor dat het maaisel uit de waterloop wordt gehaald. "Landeigenaren of pachters worden gevraagd het maaisel niet terug te gooien in de waterloop, maar te verwerken of op te ruimen." 

De maaiwerkzaamheden worden vooral door regionale aannemers uitgevoerd. In verband met de waterkwaliteit wordt er ook eens in de acht jaar gebaggerd. Op de bodem van waterlopen verzamelt zich een laag bagger die steeds dikker wordt, met als gevolg dat een waterloop ondieper wordt.

"Een teveel aan bagger, riet en waterplanten stremt de doorstroming en kan wateroverlast veroorzaken. Bovendien zorgt te veel bagger voor groen, ondoorzichtig water", meldt het waterschap. Wanneer er niets gedaan wordt, gaat de waterkwaliteit achteruit en kan het water gaan stinken.