Gemeente loopt negen ton mis door nieuwe registratie stacaravans

Bijna zesduizend stacaravans die niet meer als pand geregistreerd mogen staan in de gemeente Schouwen-Duiveland zorgen voor een negatief financieel effect van 900.000 euro.

De minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen heeft een nieuwe richtlijn toegezonden over stacaravans in de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). Het aantal panden in de BAG is voor onder andere het gemeentefonds een belangrijke basis voor de bepaling van de hoogte van de uitkering.

De stacaravans moeten voor 1 december 2016 óf als pand zijn afgevoerd uit de registratie of ze moeten aangewezen worden als standplaats. "Gelet op de omvang van het bedrag is de invloed op de budgettaire ruimte aanzienlijk", laat portefeuillehouder Wout van den Berg weten.

Verlies

Het verlies wordt meegenomen in de meicirculaire 2016 die in september aan de raad wordt aangeboden. Het structurele nadelige financiële effect wordt verder meegenomen in de voorbereiding van de begroting voor 2017-2020.

"In overleg met de sector is destijds bewust gekozen voor opname van stacaravans als zijnde gebouwen in de BAG." De gemeente gaat in gesprek met de sector verblijfsrecreatie, maar kiest zelf in het kader van vindbaarheid het liefst voor de optie om de adressen van de stacaravans aan te wijzen als standplaats.

Tip de redactie