Beleidsnota plattelandswoningen wordt uitgesteld

De geplande opleverdatum van de beleidsnota Plattelandswoningen gaat niet gehaald worden.

De gemeente Schouwen-Duiveland wilde de nota in 2016 gereed hebben, maar het college stelt nu voor om het beleid voor plattelandswoningen mee te nemen in het traject van de omgevingsvisie voor het buitengebied.

Zowel in het collegeprogramma 2014-2018 als in de programmabegroting 2016 werd als einddatum voor de beleidsnota 2016 aangehouden.

"Het is altijd de intentie geweest om het vraagstuk rond de plattelandswoningen mee te nemen in het bestemmingsplan Buitengebied." Dit traject is echter pas in 2016 begonnen en loopt nog door tot 2019.

Vertraging

Portefeuillehouder Wout van den Berg verwacht de omgevingsvisie van het Buitengebied in de tweede helft van 2017 gereed te hebben. "Dan weten we hoe we beleidsmatig om willen/kunnen gaan met de plattelandswoningen in het buitengebied."

Volgens de gemeente zijn er op dit moment geen initiatieven die wachten op de komst van een beleidsnota plattelandswoningen. De vertraging van ongeveer een jaar heeft dan ook geen gevolgen voor individuele initiatiefnemers.

Tip de redactie