De resterende bouwgrond in d'Heule 2 in Nieuwerkerk wordt herverkaveld van vijf naar vier bouwpercelen.

Dat heeft het college van burgemeester en wethouders in Schouwen-Duiveland besloten. De laatste jaren is er nauwelijks vraag geweest naar de bouwkavels langs de Stolpweg.

"De oorzaak ligt enerzijds bij de economische recessie. Anderzijds is de vormgeving van de percelen wat ongelukkig", stelt portefeuillehouder Wout van den Berg.

Herverkaveld

De kavels zijn vijftig meter diep, maar in verhouding met negentien meter brede kavels, zijn ze volgens het college aan de smalle kant voor een vrijstaande woning. Inmiddels hebben twee kopers zich gemeld; zij willen allebei extra grond bijkopen.

Daarom moeten de tussenliggende bouwgronden herverkaveld worden van drie naar twee kavels. Omdat er met de herverkaveling wordt afgeweken van de grondprijsbrief 2016 worden de kavelprijzen aangepast.

Uiteindelijk neemt de grondopbrengst marginaal af van 642.155 euro naar 636.415 euro.