Het aantal klachten over onkruid in de gemeente Schouwen-Duiveland is het afgelopen jaar ruim verdubbeld.

Dat blijkt uit een beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op vragen vanuit de VVD. Wethouder Jacqueline van Burg stelde eind juni al dat er veel klachten over het onderhoud van de openbare ruimte bij de gemeenten binnen zijn gekomen, maar cijfers kon zij destijds niet geven.

Uit de brief van het college blijkt nu dat in het eerste half jaar van 2016 in totaal 1.658 meldingen binnen zijn gekomen over het onderhoud van de openbare ruimte. In 2015 waren dat er nog 1.165.

De teller voor meldingen die daadwerkelijk betrekking hebben op het onderhoudscontract voor het openbaar groen staat dit jaar op 378. Vorig jaar waren dat er in dezelfde periode 150.

Nuancering

"We hebben een nieuwe aannemer en we zijn van tien contracten naar één contract gegaan, maar dat mag de oorzaak niet zijn. Daarom werken we aan een vreselijke inhaalslag", stelde de wethouder eind juni. Desondanks wordt in de beantwoording aangegeven dat bij deze cijfers wel nuancering hoort.

"De werkwijze van onkruidbestrijding is veranderd, van snel en relatief geruisloos en chemisch naar borstelen en branden. Dit laatste duurt langer, geeft meer hinder en de machines komen vaker terug."

Daarnaast zijn er veel meldingen die rechtstreeks naar de aannemer gaan, terwijl ze daar niet thuishoren en het uniformeren van het maairegime heeft volgens het college veel vragen opgeroepen bij de inwoners.

Chemische middelen

Dat er sinds 31 maart geen chemische bestrijdingsmiddelen meer gebruikt mogen worden bij het bestrijden van onkruid, zorgt ervoor dat de aannemer meer werk te doen heeft. Toch kost de inhaalslag de gemeente geen extra geld, omdat er met de aannemer een bepaald niveau is afgesproken.

"We hebben één prijs afgesproken en de aannemer is verantwoordelijk. Als hij extra werkzaamheden moet uitvoeren om het niveau te halen, dan zij dat zo." 

De laatste weken zijn er twee ploegen ingezet. Eén vanuit Burgh-Haamstede en één vanuit Bruinisse. De ploegen, voorzien van verschillende hete lucht- en borstelmachines, werkten naar elkaar toe.