Broedeiland gerealiseerd op caisson in de Oosterschelde

Rijkswaterstaat heeft een broedeiland voor visdieven aangelegd, bovenop een caisson in de baai van natuurgebied Schelphoek in de Oosterschelde.

De officiële overdracht van het broedvogeleiland vond woensdagmiddag plaats, waarbij Johan Jacobs (Rijkswaterstaat) symbolisch een gehaakte visdief overhandigde aan Ad van Hees, Staatsbosbeheer Zeeland. De drie caissons liggen al tientallen jaren aan de zuidkust van Schouwen-Duiveland.

Een van die caissons is nu met betonnen platen afgedekt en daarop is een laag grind en schelpen gestort. "Visdieven broeden graag op kale grond. Omdat het caisson uit de kust ligt en een hoge, steile rand heeft, beschermt het de eieren en kuikens tegen roofdieren, zoals ratten", aldus Rijkswaterstaat.

Vogelsoorten

Het gaat niet goed met veel vogelsoorten die in de Zeeuwse wateren broeden. Kustbroedvogels, zoals visdief, dwergstern, bontbekplevier en kluut, zijn al kwetsbaar omdat ze van nature broeden in getijdengebied.

Springvloed kan nesten en kuikens vernietigen. Veel bestaande broedgebieden hebben bovendien te kampen met verstoring door mensen of aanvallen door vossen en ratten.

"In de toekomst maakt de zandhonger in de Oosterschelde, waardoor de foerageermogelijkheden verslechteren, en verminderde voedselbeschikbaarheid het er niet beter op. Diverse partijen zetten zich nu in voor deze vogelsoorten door broedeilanden te ontwikkelen."

Tip de redactie