GroenLinks stelt vragen over Ecohotel Grevelingen

De GroenLinks-fractie van de Provinciale Staten heeft vragen gesteld over een feitenonderzoek naar het Ecohotel aan de Grevelingen. 

In een artikel van de NRC van 5 juli jongstleden wordt forse kritiek geuit op de financiële en organisatorische problemen bij het Natuur- en Recreatieschap Grevelingen.

“Ondanks dit heeft het Algemeen Bestuur van Natuur- en Recreatieschap Grevelingen in 2015 slechts eenmaal vergaderd, te weten op 18 juni 2015. In die vergadering zijn de Jaarstukken 2014 en het liquidatieplan vastgesteld.”

De GroenLinks-fractie trof in een notitie over de liquidatie een passage aan over een geheim deel van de betreffende vergadering van het Algemeen Bestuur. “Hierin zijn besluiten genomen met financiële consequenties ter grootte van 134.000 euro. Dit bedrag zou volledig besteed worden aan onderzoek over de stand van zaken van het Ecohotel.”

GroenLinks wil daarom weten om welke vraagstukken het gaat en wat het onderzoek precies inhoudt. “Waarom is dit feitenonderzoek nodig? Wat is er aan de hand als er zóveel geld wordt uitgetrokken voor enkel een onderzoek?”

Daarnaast is sprake van een fase 1, maar de partij wil graag weten wat beoogd wordt in fase 2. Als het aan Statenfractie ligt worden de stukken meteen openbaar gemaakt. “Zodat de Staten er zonder meel in de mond over kunnen praten.”

Het bericht GroenLinks stelt vragen over Ecohotel Grevelingen verscheen eerst op Schouwen Duiveland.

Tip de redactie