Commissie waarschuwt voor natuurschade bij getij in Grevelingen

Het terugbrengen van het getij in de Grevelingen en de verzilting van het Volkerak-Zoommeer hebben mogelijk grotere negatieve gevolgen voor de natuur dan aanvankelijk gedacht. 

Daarnaast zijn de positieve gevolgen voor de natuur nog te onzeker.

Dat stelt de Commissie m.e.r., die advies geeft op de inhoud en kwaliteit van milieueffectrapporten, in een advies aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Doelstellingen

Als voorbeeld noemt de commissie de aanwezigheid van de geoorde fuut en de middelste zaagbek in de Grevelingen. Die vogels komen daar nu in grote aantallen voor, zonder dat daar een eenduidige verklaring voor is.

Het is dus onzeker hoe zij zullen reageren op het terugbrengen van de getijden in het gebied. “Daar komt bij dat de Grevelingen voor het behalen van landelijke doelstellingen voor verschillende habitats en soorten van zeer grote betekenis is”, voegt de commissie toe.

Bij het Volkerak-Zoommeer zag de commissie de ambities eveneens niet goed ingeschat en concludeert men dat de doelstellingen voor de tafeleend en kuifeend niet gehaald zullen worden.

Maatregelen

De waarschuwende woorden van de Commissie m.e.r. sluiten aan bij de zorgen die de Coalitie Delta Natuurlijk eerder al uitsprak. Bij de coalitie zijn onder meer Brabants Landschap, Het Zeeuws Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer zijn aangesloten.

Zij pleitten in 2014 al voor uiterste zorgvuldigheid bij grootschalige ingrepen. “Het gaat hier immers om twee ecosystemen met grote natuurwaarden”, waarschuwden de natuurorganisaties destijds.

De Commissie m.e.r. adviseert het ministerie van Infrastructuur en Milieu daarom eerst nader te onderzoeken welke maatregelen nodig zijn om natuurschade tegen te gaan, voordat een definitief besluit over de structuurvisie en dus verzilting en herinvoering van getij te nemen.

Het bericht Commissie waarschuwt voor natuurschade bij getij in Grevelingen verscheen eerst op Schouwen Duiveland.

Tip de redactie